İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK VE TEKNİK EKİP HİZMETİ

İmar Barışı ile ilgili olarak 6 Haziran 2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazete’de, “Yapı  Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” tebliği yayımlanmıştır.

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İskan alınamamış, kat mülkiyeti kurulamamış yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, şartları yerine getirenler Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Müsaadesi) aranmaksızın, Tapuda cins değişikliği ve/veya Kat Mülkiyeti tesis edilebilecektir.

 

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından,  e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi şekliyle müracaatta bulunmak mümkündür. Bu müracaatta, özellikle teknik konularda, bedel hesaplamalarında, aykırılıkların tespitinde ve diğer konularda tereddüte düşebilirsiniz. MİR İNŞAAT LTD. ŞTİ.  olarak Biz yanınızdayız.

 

Keza; Mevcut yapının; dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından bir proje hazırlanması ve imzalanması tebliğ gereği zorunludur. İmar Barışı ile ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden bu projeyi hazırlatmak gerekmektedir.

 

İmar Barışı kapsamından yararlanmak isteyen maliklere, daha önce çıkmış olan  2981 Sayılı İmar Affı Kanunuyla ilgili eski Yeminli Büro ve uygulama tecrübesiyle bugün de;  İmar Barışı kapsamında her konuda hem Mimar, hem Haritacı, hem de tecrübeli İmar Hukukçusu ile her türlü müracaatlar ve tüm teknik ve hukuki hizmet, en seri ve çabuk şekilde MİR İNŞAAT LTD. ŞTİ.  tarafından verilmektedir.

Bu konuda; iletişim bilgilerimiz eklidir.

İmar Barışının, tüm Ülkemize, insanlarımıza hayırlara vesile olmasını dileriz.